Performance Analysis of OFDMA and SC-FDMA

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

OFDM, SC-FDE, OFDMA, SC-FDMA, OFDM, SC-FDE, OFDMA, SC-FDMA, OFDM, SC-FDE, OFDMA, SCFDMA

Бібліографічний опис

AL-Rawi, Muhanned. Performance Analysis of OFDMA and SC-FDMA / AL-Rawi, Muhanned // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 71. – С. 23–27. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI