Программные средства для редакторской деятельности. Поиск и анализ фрагментов текста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Ильина Л. Г. Программные средства для редакторской деятельности. Поиск и анализ фрагментов текста / Л. Г. Ильина, Л. Н. Марголин // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 3(29). – С. 161–172. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI