Математичне моделювання матеріалів та технологічних процесів в матеріалознавстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

В методичних вказівках представлено цикл комп’ютерних практикумів, покликаних допомогти студентам у вивченні методів математичного моделювання та оптимізації, які можна використовувати у їхній подальшій науково-технічній діяльності для удосконалення існуючих і розробки нових матеріалів та процесів. Розглянуто основні підходи до створення математичних моделей різних типів як аналітичних, так і чисельних. Певну увагу приділено методу найменших квадратів для обробки експериментальних даних в регресійному аналізі. Показано приклади застосування ряду методів оптимізації одновимірних та багатовимірних. Розглянуто практично важливий випадок багатокритеріальної оптимізації. На прикладі процесу кристалізації металів і сплавів розглянуто відносно молодому методу моделювання складних систем – створенню імітаційніх моделей.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Математичне моделювання матеріалів та технологічних процесів в матеріалознавстві [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів спеціальності “Металознавство” / НТУУ «КПІ» ; уклад.: О. М. Доній, А. А. Кулініч, С. М. Котляр, О. І. Дудка. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,45 Мб). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 106 с. – Назва з екрана.

DOI