Збільшення пропрацювання структури металу пластичною деформацією при гарячому зворотному видавлюванні з роздачею

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою роботи є дослідження впливу конструктивних і технологічних параметрів на процес гарячого зворотного видавлювання з роздачею. В дисертаційній роботі проведено аналіз сучасного стану досліджень по гарячому пластичному деформуванню виробів зворотним видавлюванням, виявити їх переваги та недоліки та встановити напрямки удосконалення процесу. За допомогою методу скінченних елементів проведений розрахунковий аналіз процесів гарячого зворотного видавлювання з роздачою круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок циліндричної і квадратної форми під подальше витягування з потоншенням. Виконано розрахунковий аналіз по впливу величини швидкості деформування на процес гарячого зворотного видавлювання з роздачою круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок циліндричної і квадратної форми під подальше витягування з потоншенням. Встановлений вплив коефіцієнта тертя на процес гарячого зворотного видавлювання з роздачою круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок циліндричної і квадратної форми під подальше витягування з потоншенням. Спроектовано штампове оснащення для гарячого зворотного видавлювання з роздачею круглих порожнистих напівфабрикатів із заготовок квадратного перерізу.

Опис

Ключові слова

гаряче зворотне видавлювання з роздачею, метод скінченних елементів, зусилля видавлювання, пропрацювання структури, напружено-деформований стан, форма і розміри виробів, hot forward extrusion with distribution, finite element method, extrusion force, structure processing, stress-strain state, shape and dimensions of products

Бібліографічний опис

Шульга, К. М. Збільшення пропрацювання структури металу пластичною деформацією при гарячому зворотному видавлюванні з роздачею : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Шульга Костянтин Михайлович. – Київ, 2018. – 86 с.

DOI