Глобальна економіка

Ескіз недоступний

Дата

2020-06-30

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Підручник присвячений основним питанням глобальної економіки: принципам становлення, функціонування, рівневим виявам та етапам розвитку. Досліджено інтернаціоналізацію, інтеграцію, транснаціоналізацію як основні стадії формування глобальної економіки. Проаналізовано розвиток глобальних ринків.

Ключові слова

глобальна економіка, інтернаціоналізація, інтеграція, транснаціоналізація, глобальні проблеми, глобальні ринки

Бібліографічний опис

Грінько, І. М. Глобальна економіка [Електронний ресурс] : підручник для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Міжнародна економіка», «Економічна кібернетика», «Економіка бізнес-підприємства» / І. М. Грінько ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 111 с. – Назва з екрана.

DOI