Модальный синтез критерия оценки действий летчика в режимах стабилизации движения летательного аппарата

Анотація

Опис

Ключові слова

летательный аппарат, стабилизация движения, квадратический критерий, модальный синтез, літальний апарат, стабілізація руху, квадратичний критерій, модальний синтез, aircraft, motion stabilization, quadratic criterion, modal synthesis

Бібліографічний опис

Стенин, А. А. Модальный синтез критерия оценки действий летчика в режимах стабилизации движения летательного аппарата / А. А. Стенин, Е. Ю. Мелкумян, Д. А. Гуменный // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2016. – № 1(28). – С. 151–156. – Бібліогр.: 6 назв.