Автоматизована система керування гарячим водопостачанням котельної із кількісним регулюванням температури

Ескіз недоступний

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Анотація (укр.) В роботі здійснено розробку автоматизованої системи керування гарячим водопостачанням котельної із кількісним регулюванням температури. Здійснено порівняльний аналіз існуючих систем гарячого водопостачання з використанням якісного та кількісного регулювання. Проведено дослідження доцільності використання системи «перетворювач частоти – асинхронний двигун» для кількісного регулювання температури шляхом зміни продуктивності насосу. Далі в роботі здійснено вибір технологічних пристроїв керування з використанням мікропроцесорів та пристроїв захисту електричного обладнання. В якості основного керуючого пристрою застосовується регулятор КТР-121, призначений для якісного керування температури. Шляхом спеціалізованого налаштування багатофункціонального перетворювача частоти даний регулятор забезпечує кількісне регулювання температури. В прикладному середовищі MATLAB складено уточнену математичну модель контуру регулювання температури води в системі водопостачання з урахуванням впливу навантаження на швидкість обертання насосу, інерційності нагріву та обмеження на виході регулятора. Здійснений параметричний синтез регулятора та досліджено перехідні процеси в контурі стабілізації температури методом цифрового моделювання. Також в розділі стартапу сформульовано рекомендації щодо практичного використання даної системи.

Опис

Ключові слова

Кількісне регулювання, перетворювач частоти, ПІД-регулятор, гаряче водопостачання

Бібліографічний опис

Басалкевич, С. С. Автоматизована система керування гарячим водопостачанням котельної із кількісним регулюванням температури : магістерська дис. : 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Басалкевич Сергій Сергійович. – Київ, 2024. – 94 с.

DOI