Лінія виробництва портландцементу сухим способом з модернізацією кульового млина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою дисертації є модернізація механізму завантаження для кульвого млина для виготовлення портландцементу. Робота містить опис технологічного процесу, базової конструкції машини, літературно-патентний огляд та вибір модернізації кульового млина. З метою усунення недоліків базовох конструкції кульового млина було проведено обґ двох модернізацій кульвого млина. Обрано вузол завантаження, що містить шнек для подачі матеріалу та насос для продування матеріалу у середену барабану, система подачі матеріалу спрощується, зменшуються витрати на електроенергію. Проведені числові розрахунки модернізованого шнеку для підтвердження працездатності модернізації. Обрано спосіб встановлення та конструкцію футерувальних плит, які мають хвилясту форму, втулку та виготовляються з кераміки, що дозволяє збільшити зносостійкість та підвищити продуктивність млина. Виконано розділи монтажу та експлуатації, охорони праці, стартап та автоматизації.

Опис

Ключові слова

кульовий млин, барабан, шнек, футерувальні плити, ball mill, drum, auger, lining plates

Бібліографічний опис

Ільїн, А. С. Лінія виробництва портландцементу сухим способом з модернізацією кульового млина : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Ільїн Артем Сергійович. – Київ, 2024. – 126 с.

DOI