Методи та системи штучного інтелекту. Розробка експертних систем у середовищі CLIPS

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

процедурне програмування, робота з фактами, ланцюг суджень, стратегії розв’язання конфліктів, робота з об’єктами, практичні заняття

Бібліографічний опис

Методи та системи штучного інтелекту. Розробка експертних систем у середовищі CLIPS [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. М. Добровська. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,09 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 253 c. – Назва з екрана.

DOI