Будівельні матеріали та конструкції підземних споруд. Рекомендації до виконання курсового проєкту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Метою курсового проєкту є ознайомлення студентів із загальними принципами інженерних розрахунків та конструювання елементів монолітного перекриття, дати практичні навички у визначенні розмірів різноманітних елементів залізобетонних конструкцій та перевірки їх міцності, а також сприяння підвищенню загальної інженерної ерудиції майбутніх фахівців – будівельників. У відповідності із завданням на проєктування кожний студент виконує розрахунок та конструювання монолітного варіанта перекриття. В рекомендаціях наведені алгоритми розрахунки та конструювання монолітної плити перекриття, другорядної балки перекриття та довідкові таблиці (в додатках).

Ключові слова

конструювання елементів, ребристе перекриття, конструкції, бетонні, залізобетонні, надійність, гранічний стан, розрахунок

Бібліографічний опис

Будівельні матеріали та конструкції підземних споруд. Рекомендації до виконання курсового проєкту [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавр за освітньою програмою «Геоінженерія» спеціальності 184 «Гірництво» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А. Л. Ган., Л. В. Шайдецька. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,81 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 45 с. – Назва з екрана.

DOI