Інформаційні технології в приладобудуванні. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

чисельні розрахунки, символьні розрахунки, матриці, офісні застосунки

Бібліографічний опис

Інформаційні технології в приладобудуванні. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / І. В. Кравченко, М. С. Мамута ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 9,05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 286 с. – Назва з екрана.

DOI