Україна як глобальний гравець у світовій економіці в третьому десятилітті ХХІ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Метою дослідження є виявлення перспектив розвитку національної економіки та трансформації інфраструктури України у післявоєнній відбудові на основі вивчення ресурсної бази, інтелектуального потенціалу та бачення фахівцями інших країн розвитку нашої країни. Методика дослідження – критичний аналіз стану та перспектив розвитку елементів соціально-економічної системи засобами рейтингування, компаративного аналізу та логічних суджень. Доведено високий ресурсний потенціал України. Виявлено суттєвий вплив економічної системи країни на фондовий ринок, на ринки енергоносіїв, продовольства та добрив. Російсько-українська війна призвела до зниження рівня світового ВВП на 1,0% та зростання до 3,0% глобальної інфляції у 2022 році. Практична значущість результатів полягає у можливості розвитку національної економіки України на основі наявної ресурсної бази з врахуванням інтелектуального потенціалу з метою підняття суб’єктності країни на рівень глобального гравця і успішної інтеграції до когорти країн з розвиненими соціально-економічними системами.

Опис

Ключові слова

глобальна економіка, ресурси, російсько-українська війна, рейтингування, післявоєнна відбудова, global economy, resources, Russian-Ukrainian war, rating, post-war reconstruction

Бібліографічний опис

Войтко, С. В. Україна як глобальний гравець у світовій економіці в третьому десятилітті ХХІ століття / Войтко С. В. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2022. – № 24. – C. 31-37. – Бібліогр.: 20 назв.