Загальна фізика: Динаміка

Ескіз недоступний

Дата

2011

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

динаміка, динаміка поступального руху, визначення характеристик руху, динаміка руху тіла змінної маси, рівняння Мещерського, закон всесвітнього тяжіння

Бібліографічний опис

Загальна фізика: Динаміка [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до розв'язування задач для студентів інституту телекомунікаційних систем та інших технічних факультетів / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. В. Немировський, О. В. Дрозденко, О. П. Кузь. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,34 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

DOI