Молекулярні основи клонування багатоклітинних організмів. Молекулярні основи клонування багатоклітинних організмів. Дедиференціація та вторинна диференціація в культурі in vitro. Лабораторний практикум

Ескіз недоступний

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

клонування багатоклітинних організмів, дедиференціація, вторинна диференціація, лабораторний практикум, пшениця, ріпак, тютюн, експлант, калюс, регенерант

Бібліографічний опис

Гнатюк, І. С. Молекулярні основи клонування багатоклітинних організмів. Молекулярні основи клонування багатоклітинних організмів. Дедиференціація та вторинна диференціація в культурі in vitro. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою «Біотехнології» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія / І. С. Гнатюк, Л. В. Маринченко, М. О. Банникова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,35 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 79 с. – Назва з екрана.

DOI