Оцiнювання якiсних характеристик радiоелектронних систем в критичних режимах функціонування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

радiоелектронна система, критичнi режими, iнформацiя, якiснi характеристики, radio electronic system, critical modes, information, qualitative characteristics, радиоэлектронная система, критические режимы, информация, качественные характеристики

Бібліографічний опис

Бичковський, В. О. Оцiнювання якiсних характеристик радiоелектронних систем в критичних режимах функціонування / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 71. – С. 60–66. – Бібліогр.: 11 назв.

DOI