Аналіз вимірювальних сигналів. Комп’ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

вимірювальний сигнал, часовий аналіз, фільтри сигналів, спектральний аналіз, машинне навчання, Matlab, перетворення Фур’є, нейронна мережа

Бібліографічний опис

Вонсевич, К. П. Аналіз вимірювальних сигналів. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / К. П. Вонсевич, М. О. Безуглий ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5.19 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 105 с. – Назва з екрана.

DOI