Дизайн-студія з виготовлення анімаційного контенту з дослідженням рекламної ефективності роликів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація присвячена проєктуванню студії з виготовлення анімаційного контенту з дослідженням рекламної ефективності роликів. Протягом виконання дисертації було розроблено класифікацію технологій анімації. Було визначено чинники, що впливають на якість створення проморолику та на основі цього побудовано причинно-наслідкову діаграму. На основі патентного пошуку було визначено тенденції розвитку технологій анімації та програмного і апаратного забезпечення для виготовлення анімаційного контенту. Було проведено дослідження щодо впливу вибору технології виготовлення анімації на рекламну ефективність проморолику. Проаналізувавши результати було розроблено рекомендації стосовно вибору технології створення анімаційного проморолику. Було запроєктовано технологічний процес створення анімаційного проморолику з вибором програмно-апаратного забезпечення. Розроблено блок-схему виробничого процесу та визначено технічні характеристики промороликів. Було сформовано організаційну структуру та розроблено комп’ютеризовану видавничу систему із необхідною кількістю робочих станцій та побудовано план, ескізні моделі та 3D моделі дизайн-студій з виготовлення анімаційних промо-роликів. Розроблено старт-ап проєкт студії з виготовлення промороликів, де описано ідею проєкту, проведено технологічний аудит цієї ідеї, розроблено ринкову стратегію проєкту та маркетингової програми.

Опис

Ключові слова

дизайн-студія, анімаційний контент, проморолик, проєктування, анімація, технологічний процес

Бібліографічний опис

Куліш, А. О. Дизайн-студія з виготовлення анімаційного контенту з дослідженням рекламної ефективності роликів : магістерська дис. : 186 Видавництво і поліграфія / Куліш Анастасія Олексіївна. – Київ, 2021. – 138 с.

DOI