Фахова соціальна мережа для збереження, упорядкування та пошуку даних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дипломна робота викладена на 76 сторінках , містить 26 ілюстрацій, 13 таблиць, 21 джерел в переліку посилань . У зв’язку з постійним збільшенням інформації, актуальною задачею являється використання спеціальних інформаційних систем, котрі дозволяють вести контроль документів: зберігати, шукати, сортувати та інше. З проведеного аналізу існуючих систем було виявлено, що деякі з них мають певні недоліки, які не дозволяють зберігати та упорядковувати різноманітні документи, виконувати розширений пошук та збирати бажану статистику. Тому метою роботи є створення системи що представляє собою фахову соціальну мережу, яка дозволить усунути більшість перелічених недоліків проаналізованих систем. Дана робота ділиться на 4 ключові розділи. У першому розділі здійснений аналіз існуючих аналогічних систем із схожим функціоналом. Розглянуто сервіси та системи, які дозволяють зберігати, шукати, збирати статистичні дані. У другому розділі описаний вибір програмного забезпечення, яке дозволить реалізувати систему, яка є метою цієї роботи. Обґрунтовано вибір програмного забезпечення, яким була реалізована система. Третій розділ слугував описанням постановки задачі та розробки структури системи.У четвертому розділі представлена розробка системи. Пояснення вибору методу функцій та рішень, недоліки деяких функцій, та що є на етапі розробки.

Опис

Ключові слова

упорядкування даних, соціальна мережа, JavaScript, PHP, Laravel, MySQL

Бібліографічний опис

Ходаніцький, О. О. Фахова соціальна мережа для збереження, упорядкування та пошуку даних : дипломна робота ... бакалавра : 172 Телекомунікації та радіотехніка / Ходаніцький Олексій Олексійович. – Київ, 2023. – 83 с.

DOI