Бакалаврські роботи (РТС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено бакалаврські проекти (роботи) на здобуття ступеня бакалавра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмна система відображення радіолокаційної інформації на основі HTML
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шматуха, Владислав Сергійович; Катін, Павло Юрійович
  Робота складається з пояснювальної записки обсягом 52 сторінки, включає 4 рисунків, 3 таблиці, 4 креслення, 12 посилань, 5додатків. Проведено аналіз технологій програмного відображення інформації. В результаті аналізу визначено, що для реалізації Програмної системи відображення (ПСВ) радіолокаційної інформації (РЛІ) доцільно використовувати HTML5 та супутні технології. Перед розробкою ПСВ проведено дослідження, що включає в себе аналітичні розрахунки радіолокаційної системи (РЛС). На підставі розрахунків визначені вимоги для індикатору кругового огляду (ІКО). Перевагою розробленої ПСВ є можливість швидкої розробки на базі монотехнології HTML5 та супутній технології. Для уніфікації отриманого рішення розроблені UML діаграми. Задокументовані результати тестування ПСВ, що підтверджують оптимальність отриманого рішення
 • ДокументВідкритий доступ
  Фахова соціальна мережа для збереження, упорядкування та пошуку даних
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ходаніцький, Олексій Олексійович; Товкач, Ігор Олегович
  Дипломна робота викладена на 76 сторінках , містить 26 ілюстрацій, 13 таблиць, 21 джерел в переліку посилань . У зв’язку з постійним збільшенням інформації, актуальною задачею являється використання спеціальних інформаційних систем, котрі дозволяють вести контроль документів: зберігати, шукати, сортувати та інше. З проведеного аналізу існуючих систем було виявлено, що деякі з них мають певні недоліки, які не дозволяють зберігати та упорядковувати різноманітні документи, виконувати розширений пошук та збирати бажану статистику. Тому метою роботи є створення системи що представляє собою фахову соціальну мережу, яка дозволить усунути більшість перелічених недоліків проаналізованих систем. Дана робота ділиться на 4 ключові розділи. У першому розділі здійснений аналіз існуючих аналогічних систем із схожим функціоналом. Розглянуто сервіси та системи, які дозволяють зберігати, шукати, збирати статистичні дані. У другому розділі описаний вибір програмного забезпечення, яке дозволить реалізувати систему, яка є метою цієї роботи. Обґрунтовано вибір програмного забезпечення, яким була реалізована система. Третій розділ слугував описанням постановки задачі та розробки структури системи.У четвертому розділі представлена розробка системи. Пояснення вибору методу функцій та рішень, недоліки деяких функцій, та що є на етапі розробки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Модуль керування технологічною установкою для пакування продукції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Усенко, Вадим Віталійович; Мирончук, Олександр Юрійович
  Актуальність теми зумовлена невпинним розвитком малого бізнесу та великими заощедженнями при старті виробництва продукції. Мета роботи полягає в розробці вузла . Цей прилад призначений для контролювання процесу пакування, має швидкий час спрацьовування. Виріб повинен бути використаний в складі апаратури. Особливістю даного пристрою є дешевизна елементів та простота виготовлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмна архітектура системи відображення радіолокаційної інформації на основі технології Qt
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сімончук, Максим Юрійович; Катін, Павло Юрійович
  Проєкт складається з пояснювальної записки обсягом 51 сторінка, включає 9 рисунків,4 таблиці,5 креслення,15 посилань,6 додатків. Проведено розрахунки базових характеристик радіолокаційної системи на підставі яких розроблено програмну архітектуру що реалізує індикатор кругового огляду. Особливістю програмної архітектури є те, що вона адаптована для реалізації з використанням мови програмування С++ та систем бібліотек Qt. Перевагою розробленої архітектури є можливість забезпечення найбільшої потенційної швидкості системи відображення, можливість її постійного вдосконалення і супроводження разом з розвитком систем бібліотек Qt. Для документації архітектури розроблені UML діаграми (діаграма використання, діаграма класів; діаграма компонентів, структурна схема програми) синтезовано на базі розрахунків структурну схему радіотехнічної системи і визначені вимоги до технічних характеристик програмної системи відображення (ПСВ) радіолокаційної інформації (РЛІ). На базі цих характеристик розроблений програмний застосунок, що реалізує синтезовану архітектуру ПСВ. Проведено тестування програмного застосунку на базі синтезованої архітектури, що підтвердила працездатність і досконалість отриманих рішень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система IP телефонії в лікарняному комплексі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Паламарчук, Максим Сергійович; Шпилька, Олександр Олександрович
  Мета дипломної роботи полягає в аналізі сучасного використання IP-телефонії, вивченні принципів побудови цієї технології та розробці кроків для створення IP-телефонії з використанням операційної системи CentOS. У роботі будуть розглянуті питання щодо застосування IP-телефонії, переваг, які вона має порівняно з традиційною телефонією, а також методи боротьби зі знедоленнями цієї технології. Будуть досліджені принципи побудови IP-телефонії з точки зору протоколів, процес, на яких базується VoIP-телефонія, основні характеристики передачі голосового трафіку в мережі, інтеграція телефонії в уже існуючу мережу , а також програмні рішення для розгортання IP-телефонних систем та організації IP-телефонії з використанням операційної системи CentOS.
 • ДокументВідкритий доступ
  IR-UWB радар ближнього радіусу дії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Новицький, Ярослав Артемович; Мирончук, Олександр Юрійович
  Даний дипломний проект складається з пояснювальної записки розміром у 58 сторінок, що містять в собі 46 ілюстрацій, 1 таблицю, 7 додатків та 11 посилань. Метою дипломного проекту є створення радару ближнього радіусу дії, використовуючи технологію UWB (Ultra-Wideband). Для вимірювання відста-ні від приладу до об'єкту використовується BPSK (Binary Phase Shift Keying) модуляція в UWB діапазоні, з точним діапазоном 6240 МГц – 6739 МГц. BPSK модуляція була обрана через свою простоту реалізації та ефективність з точки зору пропускної здатності. Для вимірювання відстані використовується метод Time of Flight (ToF), що базується на вимірюванні часу, який сигнал затрачає на переміщення від передавача до приймача. Цей метод дозволяє визначити відстань між радаром і об'єктом з високою точністю. Розроблений радар використовує BPSK модуляцію для передачі сигналу із відомою частотою, а приймається сигнал із затримкою, що дозволяє визначити час переміщення сигналу. З використанням швидкості поширення сигналу, виміряний час переміщення перетворюється в відстань між радаром і об'єктом. Розроблений радар має принципову електричну схему, друковану плату та корпус, і передає дані про виміряну відстань по Bluetooth Low Energy (BLE) на пристрій для отримання результатів вимірювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Портативна радіолокаційна система виявлення та пеленгації джерел електромагнітного випромінювання БПЛА
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Негода, Нікіта Володимирович; Чмельов, Вячеслав Орійович
  Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 69 сторінок, містить 49 рисунки, 5 таблиць, 7 додатки та 16 посилань. Мета даного проекту: визначити основні параметри переносної радіолокаційної системи пеленгації електромагнітного випромінювання БПЛА. Розробка структурно схеми та цифрового індикатора для джерела електромагнітного випромінювання. У проекті було розглянуто типи пеленгаторів, методи пеленгації, розраховано антену, розроблено цифровий індикатор. Розглянуто електричну принципову схему, розроблено друковану плату і корпус для цифрового індикатора.
 • ДокументВідкритий доступ
  Радіолокаційні системи охорони техногенних споруд на воді
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Назаров, Іван Сергійович; Чмельов, Вячеслав Орійович
  Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 68 сторінок, містить 40 рисунків, 6 таблиць, 5 додатків та 20 посилань. Мета даного проекту: Розроблення та дослідження радіолокаційної системи, призначеної для охорони техногенних споруд, розташованих на воді. Основним призначенням приладу є виявлення появи об’єкту на воді з можливістю визначення його швидкості та напряму руху і передачі відповідних даних за допомогою РЛС. У проекті був проведений огляд аналогів, обрано тип конструкції та елементну базу. Розроблено антену, друковану плату і корпус. Пристрій призначений для монтажу на балки мосту та самого приладу в кімнату диспетчера. РЛС та сам пристрій зв’язані оптичним зв’язком.
 • ДокументВідкритий доступ
  Віртуальна лабораторна робота з дослідження польових транзисторів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Набок, Едуард Романович; Піддубний, Володимир Олексійович
  Обсяг пояснювальної записки дипломної роботи становить 73 сторінки, які включають в себе 9 розділів, 42 ілюстрації, 6 таблиці, 7 додатків і 14 бібліографічних найменування за переліком джерел посилань. Актуальність теми: Польові транзистори є одними з розповсюджених активних електронних елементів, які дуже широко використовуються, в сучасній радіоелектронній апаратурі як дискретні елементи, в багатьох інтегральних мікросхемах, особливо в комп'ютерних, мікроконтролерах, для узгодження вихідних сигналів з елементами керування та майже в усіх сучасних блоках живлення в інверторах. Студентам потрібно розуміти принципи робити польових транзисторів та особливості їх використання. Лабораторні роботи, які можуть бути виконані на віртуальному макеті, особливо під час дистанційного навчання, допоможуть студентам набути знання з електронних компонент та допоможуть краще розуміти процес, що відбуваються в радіоапаратурі. Мета роботи: Розробити віртуальний макет, який дозволяє дослідити основні характеристики польових транзисторів в рамках дистанційного вивчення дисципліни «Схемотехніка. Частина 1. Електронні компоненти». Та провести провести дослідження основних в типів польових транзисторів на віртуальному макеті використовуючи віртуальну лабораторію для розробки та дослідження електронних схем Multisim. Об’єкт дослідження: лабораторний віртуальний макет для дослідження вольт-амперних характеристик та інших параметрів польового транзистора, підсилювача та ключа зібраного на них. Предмет дослідження: реалізації роботи в віртуальному середовищі, можливості виконання лабораторної роботи без обмежень на типи досліджуваних транзисторів, доступність повторення віртуального макету на фізичній основі. Новизна одержаних результатів: розроблено віртуальну лабораторну роботу, за допомогою якої можна підвищити якість підготовки фахівців спеціальності 172 «Електронні комунікації та радіотехніка» радіотехнічного факультету.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмно апаратна система відображення інформації радіолокаційної системи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мосєєв, Сергій Віталійович; Катін, Павло Юрійович
  Дипломна робота складається з пояснювальної записки обсягом 55 сторінок, містить 8 рисунків, 1 таблиці та 15 посилань Дана робота присвячена дослідженню систем відображення інформації для радіолокаційних систем (РЛС). У роботі проведений загальний аналіз трьох популярних міні-комп'ютерів: Orange Pi, Raspberry Pi та Odroid-N2L. Проведено порівняльний аналіз їх характеристик і можливостей. Далі розглянуті основні аспекти розрахунку параметрів РЛС. Подано опис РЛС і проведено розрахунок загальних параметрів. Аналізується сигнал шум і розраховується мінімальна потужність приймача. Також розглядаються параметри антени і проводиться їх розрахунок. Наступний розділ присвячений програмній частині системи відображення інформації РЛС. Розглядається загальна структура бібліотек QT для графічних інтерфейсів і склад бібліотек для реалізації графічного інтерфейсу РЛС. Представлена структурна схема програмного рішення, а також переваги та недоліки використання QT для його реалізації. В наступному розділі розглядається апаратна частина системи відображення інформації РЛС. Описується розробка електричної схеми приймального пристрою та розробка структурної та принципової схеми.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм траєкторної фільтрації джерела випромінювання за даними різницево-далекомірної системи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мартинов, Данило Павлович; Жук, Сергій Якович
  Дипломна робота на тему "Алгоритм траєкторної фільтрації джерела випромінювання за даними різницево-далекомірної системи" складається з пояснювальної записки обсягом 69 сторінок, містить 41 рисунок, 2 таблиці, 2 додатки та 11 посилань. Мета даної роботи є розробка алгоритму траєкторної фільтрації джерела радіовипромінювання за даними різнецево-далекомірної системи. Впровадження пасивної радіолокації для виявлення та захисту від безпілотних літальних апаратів (БПЛА) є необхідним кроком у розвитку систем національної безпеки та оборони. У зв'язку із широким поширенням та доступністю БПЛА, вони стали потенційною загрозою не лише у військовій сфері, але й у цивільному житті. У роботі розроблено алгоритм визначення координат БПЛА п прямокутній системі координат різницево-далекомірним методом з використанням чисельної оптимізації з обмеженнями. З використанням методу калманівської фільтрації розроблено алгоритм траєкторної фільтрації за даними різницево-далекомірної системи джерела радіовипромінювання і проведено його аналіз шляхом статистичного моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Віддалений пристрій моніторингу погодних умов для снайперів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лисяний, Павло Анатолійович; Неуймін, Олександр Станіславович
  Дипломний проект складається з пояснювальної записки обсягом 59 сторінок у якій містяться рисунки, таблиці, креслення та посилання. У дипломному проекті розроблено віддалений пристрій моніторингу погодних умов для снайперів. Особливістю даного приладу є можливість працювати на одному заряді більше місяця та передавати дані на великі відстані. Проведено аналіз ринку віддалених пристроїв моніторингу погодних умов, виявлені їх основні переваги та недоліки. Проаналізувавши існуючі аналоги, запропоновано удосконалений пристрій , який має ряд переваг, а саме: простота у використанні, можливість легкої заміни або додавання додаткових деталей, автономна робота від одного акумулятора більше місяця, доступна собівартість, можливість передавати дані на великі відстані. Виконано структурну та принципову схеми, підібрані електро-радіоелементи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Радіолокаційна система контроля вільної залізничної колії для безпечного руху поїзду
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кондрацька, Вікторія Денисівна; Чмельов, Вячеслав Орійович
  Дипломний проєкт складається з пояснювальної записки обсягом 71 сторінки, містить 49 ілюстрацій, 7 таблиць, 9 додатків та 25 посилань. Метою дипломного проєкту є визначення основних параметрів РЛС забезпечення безпеки руху поїздів, яка забезпечить безпечну експлуатацію залізничної інфраструктури та безпеку людей. Для досягнення поставленої мети було розглянуто сучасні підходи для забезпечення безпеки руху залізничного транспорту, досліджено проблеми пов’язані з виявленням потенційних небезпек на залізничній колії, проаналізовано засоби технічного контролю щодо безпеки шляху, де буде рухатись поїзд, вивчено теоретичні підходи побудови РЛС контролю зони безпеки, визначено структуру РЛС, розраховано основні параметри РЛС, розглянуто підсистему цифрового оброблення сигналів, оцінено якість роботи РЛС та розроблено багатопозиційну аудіосистему для оповіщення сигналу тривоги.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм візуалізації радіолокаційної інформації трьохкоординатної радіолокаційної системи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Калюта, Дмитро Петрович; Онисько, Андрій Іліч
  Обсяг пояснювальної записки дипломної роботи становить 57 сторінок, які включають в себе 3 розділи, 36 ілюстрацій, 1таблицю, 1 додаток і 21 бібліографічне найменування за переліком джерел посилань. Мета роботи – створення алгоритму та програмного інструменту візуалізації інтерфейсу оператора РЛС, який забезпечує зручне та зрозуміле відображення отриманої радіолокаційної інформації. Методи та засоби: розрахунки РЛС; моделювання РЛС; криві Безьє, алгоритм де Кастельє; для реалізації інтерполяції параметричними кубічними кривими, генератор випадкових чисел. Результат – алгоритми та засоби для побудови кривих, розрахунку РЛС програмний інструмент для візуалізації роботи РЛС.
 • ДокументВідкритий доступ
  Персональний детектор лазерного випромінювання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Доценко, Ігор Олегович; Неуймін, Олександр Станіславович
  Тема дипломного проєкту «Персональний детектор лазерного випромінювання» складається з 42 сторінок, налічує: 21 рисунок, 24 бібліографічних найменувань за переліком посилань та 3 додатка. У дипломному проєкті розроблено автономний пристрій для детектування лазерного випромінювання, обробкою даних та сповіщення користувача про небезпеку. Метою даного проєкту стала розробка пристрою з максимальними параметрами енергоефективності, функціональністю та користю його застосування, також проєктування схеми та плати, а також розробка конструкції приладу. Для досягнення цілі проєкту було проаналізовано аналогічні пристрої, виявлено їх переваги і недоліки. Вибрано найкращі можливі елементи, розроблено друковану плату, корпус, проведено аналіз автономності пристрою. Проведено аналіз працездатності, з метою проаналізувати відповідність пристрою зазначеним вимогам. Досягнуто низьких показників енергозатраності з невеликими розмірами та ціною.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм оцінювання параметрів руху БПЛА на основі ансцентного фільтру Калмана
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Голодяєва, Поліна Василівна; Товкач, Ігор Олегович
  Обсяг основної частини дипломної роботи складає 77 сторінок, які включають в себе 4 розділи, 1 додаток, 28 ілюстрацій, 2 таблиці, 22 бібліографічних найменування за переліком джерел посилань. Актуальність теми. На теперішній час безпілотні літальні апарати набувають все більшого поширення у різноманітних сферах. Однак, незважаючи на всі переваги, які надають БПЛА, при неправильному поводженні, вони можуть нести значну загрозу для цивільної безпеки. Тому проблема визначення місцеположення БПЛА стає все більш актуальною проблемою. Одним зі способів визначення місцеположення БПЛА є застосування сенсорних мереж, а саме RSS-вимірювання. Але часто за рахунок впливу навколишнього середовища, непередбачуваності руху БПЛА та специфіки роботи методу RSS, місцеположення БПЛА може бути визначене з великою похибкою. Для вирішення цієї проблеми існують алгоритми траєкторної фільтрації, наприклад розширений фільтр Калмана, який дає змогу працювати з нелінійними вимірюваннями, що дозволяє підвищити точність оцінки параметрів руху БПЛА. Але цей алгоритм все ще має достатньо велику похибку при оцінці за рахунок лінеаризації вимірювань. Тому був синтезований алгоритм ансцентного фільтра Калмана, який уникає процесу лінеаризації і ще більше покращує якість оцінки стану. Наразі немає успішних рішень щодо застосування ансцентного фільтра Калмана для оцінки вимірювань сенсорної мережі, тому аналіз та розробка алгоритму оцінювання параметрів руху БПЛА на основі ансцентного фільтра Калмана є актуальною задачею. Мета і задачі дослідження. Підвищення точності визначення місцеположення БПЛА за рахунок застосування ансцентного фільтра Калмана для фільтрації вимірювань, що надходять з сенсорної мережі. Об’єкт дослідження. Процеси оцінки параметрів руху БПЛА на основі вимірювань сенсорної мережі та траєкторної фільтрації з використанням ансцентного фільтра Калмана. Предмет дослідження. Алгоритми оцінювання параметрів руху БПЛА на основі ансцентного фільтру Калмана з використанням вимірювань сенсорної мережі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Системи аудіо зв’язку у каналах з багатопроменевим розповсюдженням сигналу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Варванський, Олександр Олександрович; Шпилька, Олександр Олександрович
  Дипломний проєкт на тему «Системи аудіо зв’язку у каналах з багатопроменевим розповсюдженням сигналу» виконано на 67 сторінках, що включають 37 ілюстрації, 3 таблиці, 6 додатків, 17 бібліографічних посилань. Метою даного проєкту є розробка системи аудіо зв’язку яка має вирішити проблему багатопроменевого розповсюдження сигналів в умовах щільної забудови в містах, в гірських умовах, або в місцях з складним ландшафтом. Для вирішення визначеної мети оглянуто сучасні системи аудіо зв’язку з визначенням необхідних відстанях передачі даних, швидкості передачі, та переваги і недоліки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Генератор постановки завад GNSS
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бендак, Олександр Романович; Романенко, Тарас Володимирович
  Актуальність теми обумовлена сучасними активними бойовими діями в Україні. Мета роботи полягає у розробці дієвого пристрою приглушення навігації у БПЛА. У дипломному проекті розроблено пристрій генерації завад GNSS, а саме розроблено схему електричну принципову та конструкцію пристрою з обґрунтуванням прийнятих рішень. У проекті наведені розрахунки, що описують граничні та нормальні характеристики готового пристрою. Опис окремих функцій супроводжується частиною коду про-грами. Дипломний проект містить 59 сторінок пояснювальної записки, 41 рисунок, 4 таблиць, 3 кресленика, 2 додатки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Система обробки інформаційних сигналів FMCW радару близького радіусу дії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Самохатній, Дмитро Олександрович; Махно, Костянтин Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмне забезпечення для побудови сенсорної мережі на основі Raspberry Pi
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Янченков, Олександр Сергійович; Товкач, Ігор Олегович