Лінія для виробництва рукавної полімерної плівки з модернізацією екструзійної головки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Об'єктом дослідження в магістерській роботі є лінія для виробництва рукавної полімерної плівки з вдосконаленою екструзійною головкою. Основним предметом дослідження є технічні та технологічні параметри головки екструдера, які впливають на процес формування плівки. Мета роботи полягає у розробці та впровадженні модернізаційних заходів для головки з метою підвищення продуктивності, поліпшення якості та зменшення витрат сировини та енергії. Наукова новизна дослідження виявляється в розробці нової конструкції головки, що забезпечує точніше формування плівки та покращені експлуатаційні характеристики. В роботі досліджено вплив параметрів модернізованої головки на якість та властивості плівки, визначено конструктивні параметри з метою енергоефективності та екологічної безпеки виробництва. Розроблено рекомендації для практичного впровадження модернізованої головки в промислове виробництво. Дослідження спрямоване на оптимізацію технології виробництва полімерної плівки, зменшення енерговитрат та покращення екологічних показників. Практичне значення полягає в покращенні ефективності та якості виробництва, що сприятиме економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності підприємства в галузі виробництва плівки. Дослідження обґрунтоване аналізом літературних джерел, експериментами та математичним моделюванням, що забезпечує достовірність отриманих результатів та їхню відповідність вимогам вимогам практичного використання..

Опис

Ключові слова

черв’ячний прес, екструзійна головка, фільтрація, модернізація, поліетилен, worm press, extrusion head, filtration, modernization, polyethylene

Бібліографічний опис

Северенчук, Д. П. Лінія для виробництва рукавної полімерної плівки з модернізацією екструзійної головки : магістерська дис. : 133 Галузеве машинобудування / Северенчук Дмитро Павлович. – Київ, 2024. – 135 с.

DOI