Дослідження впливу конфігурації гідравлічного каналу на метрологічні характеристики витратоміра

dc.contributor.advisorПисарець, Анна Валеріївна
dc.contributor.authorФотул, Едуард Петрович
dc.date.accessioned2021-01-30T13:49:08Z
dc.date.available2021-01-30T13:49:08Z
dc.date.issued2020-12
dc.description.abstractenThe master's dissertation consists of an introduction, five chapters, a general conclusion, a list of references. The dissertation contains 70 pages of the main text, 29 illustrations, 23 tables and 15 references. The total volume of work is 81 pages. Purpose and objectives of the work. The aim of the work is to assess the influence of the configuration of the hydraulic channel on the metrological characteristics of the flow meter. Achieving this goal involves solving the following tasks: - generalization and analysis of the current state of ultrasonic methods of flow measurement; - development of a mathematical model of pressure losses in the flow transducer; - carrying out mathematical modeling of the flowmeter operation for different configurations of the hydraulic channel; - reproduction of the channel structure using CFD-technologies; - assessment of pressure losses in the hydraulic channel of the flow meter. The object of research is the process of determining the metrological characteristics of the flow meter. The subject of the study is a single-channel time-pulse ultrasonic flow meter, in which the receivers-emitters are located along the axis of the flow. Research methods: the methods underlying the work are based on the basic laws of hydrodynamics (Bernoulli, continuity equation) to estimate the pressure loss in the hydraulic channel of the flow meter; methods of computational hydrodynamics (CFD) using the software package SOLIDWORKS Flow Simulation to confirm the results. Scientific novelty of the obtained results: - a mathematical model of flow meter pressure loss is created; - The results of studies of the pressure drop at different configurations of the hydraulic channel are presented. The practical significance of the results: - the technique of increase of accuracy of measurement by change of a configuration of the hydraulic channel is worked out.uk
dc.description.abstractukМагістерська дисертаційна робота складається із вступу, п’ятьох розділів, загального висновку, списку використаної літератури. Дисертація містить 70 сторінок основного тексту, 29 ілюстрацій, 23 таблиці і 15 посилань. Загальний обсяг роботи – 81 сторінка. Мета і задачі роботи. Метою роботи є оцінка впливу конфігурації гідравлічного каналу на метрологічні характеристики витратоміра. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання наступних задач: – узагальнення і аналіз сучасного стану ультразвукових методів вимірювання витрати; – розробку математичної моделі втрат тиску у перетворювачі витрати; – проведення математичного моделювання роботи витратоміра для різних конфігурацій гідравлічного каналу; – відтворення структури каналу за допомогою CFD-технологій; – оцінку втрат тиску у гідравлічному каналі витратоміра. Об’єктом дослідження є процес визначення метрологічних характеристик витратоміра. Предметом дослідження є одноканальний час-імпульсний ультразвуковий витратомір, в якому приймачі-випромінювачі розташовано вздовж вісі потоку. Методи дослідження: методи, що покладені в основу роботи, базуються на основних законах гідродинаміки (Бернуллі, рівняння нерозривності) для оцінки втрат тиску у гідравлічному каналі витратоміра; методах обчислювальної гідродинаміки (CFD) з використанням програмного комплексу SOLIDWORKSFlowSimulation для підтвердження отриманих результатів. Наукова новизна отриманих результатів: – створено математичну модель втрати тиску витратоміра; – представлено результати досліджень перепаду тиску при різних конфігураціях гідравлічного каналу. Практичне значення отриманих результатів: – відпрацьовано методику підвищення точності вимірювання зміною конфігурації гідравлічного каналу.uk
dc.format.page79 с.uk
dc.identifier.citationФотул, Е. П. Дослідження впливу конфігурації гідравлічного каналу на метрологічні характеристики витратоміра : магістерська дис. : 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Фотул Едуард Петрович. – Київ, 2020. – 79 с.uk
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/39026
dc.language.isoukuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.subjectультразвукuk
dc.subjectвитратомірuk
dc.subjectультразвуковий витратомірuk
dc.subjectметрологічні характеристикиuk
dc.subjectгідравлічний каналuk
dc.subjectсенсорuk
dc.subjectконфузорuk
dc.subjectдифузорuk
dc.subjectсопло Вітошинськогоuk
dc.subjectultrasounduk
dc.subjectflowmeteruk
dc.subjectultrasonic flowmeteruk
dc.subjectmetrological characteristicsuk
dc.subjecthydraulic channeluk
dc.subjectsensoruk
dc.subjectconfuseruk
dc.subjectdiffuseruk
dc.subjectVitoshinsky nozzleuk
dc.subject.udc621.317uk
dc.titleДослідження впливу конфігурації гідравлічного каналу на метрологічні характеристики витратоміраuk
dc.typeMaster Thesisuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 2 з 2
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Fotul_magistr.pdf
Розмір:
4.07 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
5.04 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission