Магістерські роботи (ПБ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 63
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження характеристик каверноміра
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Пріщенко, Олексій Ігорович; Безвесільна, Олена Миколаївна
  У магістерській дисертації розглянуто огляд існуючої літератури по класифікації методів геофізичних досліджень свердловини, засобам вимірювання діаметру не обсадженої свердловини, розробці конструкції, дослідженню точності каверноміра механічного (КМ), вибору та розрахунку основних вузлів каверноміра механічного. Принцип дії такого приладу побудований на зміні напруги на виході датчика за рахунок переміщення повзунка реохорда, зумовленого рухом важелю, що контактує зі стінкою свердловини. В рамках даного МД підібрані і розраховані основні вузли КМ, розроблено конструкцію приладу та методику випробування готового виробу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерно-інтегрована вимірювальна система для дослідження імпульсних процесів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Криницький, Олександр Васильович; Зайцев, Віктор Миколайович
  Актуальність Одне з найбільш значущих завдань оборонної промисловості з підвищенням захисних можливостей від різних навантажувальних станів зосереджена на бойовому шоломі. Під час різних конфліктів, в яких армія України брала участь з 1992 року, спостерігалась велика кількість черепно- мозкових травм. В бойових ситуаціях діяльність солдата передбачає високий силовий вплив на голову. Найбільш типовими видами травм при падіннях, зіткненнях, невдалих стрибків з парашутом або навіть дорожньо-транспортних пригодах є незначні черепно-мозкові травми при яких найбільш поширеними наслідками є дифузні травми, струс і удари головного мозку. Об’єктом дослідження даної дисертації є стенд для випробування військових шоломів на поглинання ударів згідно стандартів НАТО. Предметом дослідження являється розробка математичної моделі тензорезисторних датчиків сили з чутливим елементом стрижневого, мембранного та балочного типів, експериментальні дослідження датчиків на показники власних частот при імпульсних навантаженнях та експериментальні дослідження на ударостійкість шолом з використанням високоточної вимірювальної системи. Робота складається із магістерської дисертації, яка містить вступ, 4 основних розділи, список використаних джерел, 45 малюнків, 25 таблиць. Загальний обсяг складає 98 сторінок. Та графічної частини, що містить 1 аркуш ф.А1 теоретичних моделей, 3 аркуша ф. А1 графічних залежностей, 1 аркуш ф. А1 аналогів стендів, 3 аркуша ф. А1 креслеників та презентаційний лист ф. А1. Загальний обсяг графічної частини складає 9 аркушів формату А1.
 • ДокументВідкритий доступ
  Витpaтoмip yльтpaзвyкoвий
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Гунов, Ілля Андрійович; Литвинeнкo, Павло Леонідович
  Дисертація складеться з вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури. Дисертація містить 98 сторінок, 43 рисунків, 26 таблиць, список використаних джерел з 21 найменування. В мaгiстepськiй дисepтaцiї бyлo пpoвeдeнo aнaлiз сyчaсниx вимipювaльниx пepeтвopювaчiв витpaти. Вoни всi вiдpiзняються зa пpинципoм poбoти i бyдoвoю. Тoмy кoжeн пoтpiбнo пiдбиpaти кoнкpeтнo для yмoв в якиx вiн бyдe пpaцювaти. Нaйпoшиpeнiшими сьoгoднi є тypбiннi, yльтpaзвyкoвi, мeмбpaннi, poтopнi тa бapaбaннi витpaтoмipи. Розглянуто конструкцію , принцип роботи ультразвукового витратоміра. Складено структурну схему лічильника. Проведено розрахунок п’єзоелемента і було розраховано вплив теплового режиму роботи п’єзоелектричного датчика на його чутливість. Визнaчaли пepeлiк тexнiкo-eкoнoмiчниx влacтивocтeй тa xapaктepиcтик iдeї. Визнaчaли гpyпy кoнкypeнтiв, щo вжe icнyють нa pинкy тa зібрали iнфopмaцiю пpo тexнiкo-eкoнoмiчнi пoкaзники для влacнoї cиcтeми. Дiзнaлись cильнi тa cлaбкi cтopoни пpoeктy.
 • ДокументВідкритий доступ
  Реалізація сервісних і охоронних функцій у сучасному цифровому будинку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Палян, Георгій Владиславович; Андрєєва, Олена Вікторівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Система контролю водного середовища на основі бездротових мереж
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Балюта, Дмитро Сергійович; Гераїмчук, Михайло Дем'янович
 • ДокументВідкритий доступ
  Витратомір сипких матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Мартинюк, Євгеній Валерійович; Зайцев, Віктор Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Покращена система моніторингу енерговитрат
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Райхіль, Владислав Ігорович; Гераїмчук, Михайло Дем'янович
 • ДокументВідкритий доступ
  Машина для виготовлення пластикової нитки методом екструзії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Соколов, Георгій Максимович; Нечай, Сергій Олексійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження впливу конфігурації гідравлічного каналу на метрологічні характеристики витратоміра
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Фотул, Едуард Петрович; Писарець, Анна Валеріївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Вібраційна діагностика опор турбоагрегату
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Червоний, Денис Ігорович; Дубінець, Владислав Іванович
 • ДокументВідкритий доступ
  Розробка комп’ютерно-інтегрованої системи дослідження стану стратосфери на основі мікрополяриметра
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-05) Хазанович, Юрій Юрійович; Гераїмчук, Михайло Дем'янович
 • ДокументВідкритий доступ
  Визначення об’єму та об’ємної витрати водяної пари
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Степанюк, Антон Вячеславович; Коробко, Іван Васильович
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтелектуальний освітлювальний пристрій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Сніжко, Ростислав Ростиславович; Нечай, Сергій Олексійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтелектуальна система вимірювання відстані
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Скоркін, Олексій Юрійович; Киричук, Юрій Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Визначення вологості природного газу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Романюк, Дмитро Сергійович; Коробко, Іван Васильович
 • ДокументВідкритий доступ
  Платформні автомобільні ваги
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Романчук, Дмитро Олександрович; Литвененко, Павло Леонідович
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження методів вимірювання витрати аміаку
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Павлов, Віктор Михайлович; Згуровська, Людмила Петрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Розривна машина
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Моцьор, Михайло Миколайович; Литвиненко, Павло Леонідович
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтелектуальна система керування рухомими об’єктами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Мотруніч, Владислав Валерійович; Нечай, Сергій Олексійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Автоматизована система вимірювання тиску в приміщенні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019-12) Марченко, Ярослав Андрійович; Нікітін, Олександр Костянтинович