Fundamentals of scientific research in the field of nanomaterials. Основи наукових досліджень в галузі наноматеріалів. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

nanomaterials, microscopy, measurement techniques, specroscopy

Бібліографічний опис

Fundamentals of scientific research in the field of nanomaterials. Основи наукових досліджень в галузі наноматеріалів. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наноелектроніка» за спеціальністю 153 «Мікро-та наносистемна техніка» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Д. В. Королюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 93 с. – Назва з екрана.

DOI