Вплив розвитку інформаційно-комунікаціної інфраструктури на рівень корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

інформаційно-комунікаційні технології, інфраструктура, корупція, електронний уряд, економічна ефективність, information and communication technology, infrastructure, corruption, e-government, economic efficiency, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктура, коррупция, электронное правительство, экономическая эффективность

Бібліографічний опис

Кулинич О. О. Вплив розвитку інформаційно-комунікаціної інфраструктури на рівень корупції / Кулинич О. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2016. – № 13. – С. 541–545. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI