Аналіз ефективності використання активних сил тертя при прямому та зворотньому видавлюванні порожнистих виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об'єктом дослідження є процес холодного об’ємного прямого і зворотного видавлювання з використанням активних сил тертя. Предметом дослідження є технологічні та конструктивні параметри за якими відбувається процес холодного об’ємного прямого і зворотного видавлювання виробів, в штампах з активними силами тертя. Метою дипломного проекту є підвищення ефективності виготовлення порожнистих виробів в штампах на основі застосування технологічних схем видавлювання з активними силами тертя, що забезпечують зменшення питомого зусилля на деформуючому інструменті та підвищують стійкість. У магістерській дипломній роботі проведено моделювання процесів прямого і зворотного видавлювання порожнистих заготовок в штампах з активними силами тертя в програмному середовищі Deform 2D. Зображено графіки залежності зусилля від переміщення робочого інструменту (порівняно три випадки з різними швидкостями, три випадки з різним коефіцієнтом тертя), сформульовані висновки. Отримані результати можуть використовуватись на практиці при виготовленні деталей.

Опис

Ключові слова

видавлювання, пряме зворотне видавлювання, активні сили тертя, зниження зусилля на робочому інструменті, холодне об’ємне штампування, extrusion, direct reverse extrusion, active frictional forces, reduction of force on the working tool, cold volumetric stamping

Бібліографічний опис

Назарук, Т. О. Аналіз ефективності використання активних сил тертя при прямому та зворотньому видавлюванні порожнистих виробів : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Назарук Тетяна Олександірвна. – Київ, 2022. – 66 с.

DOI