Робототехніка. Практикум. Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-06

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В 1-й частині практикуму розглядаються питання, присвячені дослідженню: рухів, кінематичної схеми, робочого простору, переміщення і повороту ланки (групи ланок) маніпулятора промислового робота, взаємного зв’язку між положенням інструменту та матрицями переміщення і повороту маніпулятора промислового робота, взаємного зв’язку між швидкістю і прискоренням інструменту та обертами і моментом електричного двигуна електромеханічного приводу шарніра маніпулятора промислового робота, властивостей пневматичного приводу і пневматично-гідравлічного підсилювача, зусиль затискання приводів і утримання схопів маніпуляторів промислових роботів, аналогового і цифрового керування електромеханічним приводом шарніра маніпулятора промислового робота по швидкості. Практикум призначений для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо- професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології), а також всім, хто цікавиться робототехнікою.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Лісовець, С. М. Робототехніка. Практикум. Частина 1 [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерно- інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка (151 Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології) / С. М. Лісовець, С. В. Барилко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.28 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 78 с. – Назва з екрана.

DOI