Теоретичні та практичні аспекти розроблення слогану в стратегії позиціонування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

слоган, фірмовий стиль, позиціонування, слоган корпоративної марки, слоган товарної та торгової марок, імідж марки, slogan, corporate identity, positioning, corporate brand slogan, slogan commodity and trade marks, brand image, фирменный стиль, позиционирование, слоган корпоративной марки, слоган товарной и торговой марки, имидж марки

Бібліографічний опис

Граділь А. А. Теоретичні та практичні аспекти розроблення слогану в стратегії позиціонування [Електронний ресурс] / Граділь А. А., Діброва Т. Г. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – Електронні текстові дані (1 файл: 383 Кбайт). – 2016. – Вип. 10. – Назва з екрана.

DOI