Комп’ютерне моделювання та автоматизація технологічної схеми виробництва аміаку у реакторі аксіально-радіального типу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

комп’ютерне моделювання, автоматизація, схема автоматизації, синтез аміака, матеріальний баланс, С#, ChemCAD, реактор аксіально-радіального типу, аксіальна зона, радіальна зона, computer modelling, automation, automation scheme, ammonia synthesis, material balance, axial-radial type reactor, axial zone, radial zone, компьютерное моделирование, автоматизация, схема автоматизации, синтез аммиака, материальный баланс, реактор аксиально-радиального типа, аксиальная зона, радиальная зона

Бібліографічний опис

Вільбой, М. О. Комп’ютерне моделювання та автоматизація технологічної схеми виробництва аміаку у реакторі аксіально-радіального типу : дипломний проект ... бакалавра : 6.050202(151) Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Вільбой Михайло Олексійович. – Київ, 2019. – 86 с.

DOI