Кібербезпека як складова інформаційної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Institute of Special Communication and Information Protection of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Анотація

Показано, що глобалізаційний вплив на кіберпростір, що проявляється у розповсюдженні кіберзлочинності, кібертероризму та інформаційній експансії, потребує його надійного захисту, а забезпечення кібербезпеки України в умовах проведення Операції об’єднаних сил, постає невід’ємною складовою і чинником забезпечення національної безпеки. Доведено, що побудова усталеної системи інформаційної безпеки держави в умовах глобалізації та розвитку інформаційних технологій і телекомунікаційних систем потребує з’ясування системоутворювальних основ і базових принципів системи забезпечення кібербезпеки як найважливішої складової інформаційної безпеки України. На підставі аналізу наукових публікацій стверджується, що дослідження проблеми забезпечення інформаційної безпеки відбувається, як правило, за двома основними напрямами – інформаційно-психологічному, спрямованому на захист свідомості від негативного інформаційного впливу та інформаційно-технічному, в якому основним об’єктом захисту є інформаційні ресурси в інформаційно-телекомунікаційних системах. Обґрунтовано, що методологічною основою розв’язання цього питання є системний підхід, який дозволяє враховувати у розумінні інформаційної безпеки як системного явища, не тільки певні види інформаційних загроз, але і багатофункціональність і багатовимірність предметного поля інформаційної безпеки. Доведено, що на підставі визначення об’єктів, що потребують захисту, розгалуження функцій і секторів відповідальності державних і приватних структур, доцільно розрізняти предметні області інформаційної та кібербезпеки. Сформульовано визначення інформаційної безпеки в широкому сенсі поняття, як сфери національної безпеки, що характеризується всебічною (правовою, економічною, техніко-технологічною і організаційною) захищеністю усталеного функціонування інформаційного простору, захищеністю інформаційних, інформаційно-технологічних і безпекових інтересів держави і суспільства, інформаційних і прав, і свобод людини. Запропоновано підхід, згідно з яким, важливо, по-перше, відокремлювати змістовну сторону понять інформаційної та кібербезпеки як у широкому, так і вузькому сенсі слова, по-друге, згідно із сферою охоплення інформаційного і кіберпросторів, розрізняти їх функціональний зміст у державному, національному і глобальному вимірах. Зроблено висновок, що подальше розроблення науково-теоретичних, правових, організаційних засад забезпечення кібербезпеки, є одним з найважливіших завдань української науки, особливо в умовах на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

Опис

Ключові слова

інформатизація, інформаційні загрози, інформаційна безпека, кібербезпека, інформаційний простір, кіберпростір, кіберзагрози, informatization, information threats, informational security, cybersecurity, information space, cyberspace, cyber threats

Бібліографічний опис

Горлинський, В. Кібербезпека як складова інформаційної безпеки України / Віктор Горлинський, Борис Горлинський // Information Technology and Security. – 2019. – Vol. 7, Iss. 2 (13). – Pp. 136–148. – Bibliogr.: 17 ref.