Теоретичні основи розвитку стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, стратегія виходу на зовнішній ринок, обмеження, інвестиції, foreign trade, the strategy of entering the foreign market, limit, investments, внешнеэкономическая деятельность, стратегия выхода на внешний рынок, ограничения, инвестиции

Бібліографічний опис

Попович О. С. Теоретичні основи розвитку стратегій виходу підприємства на зовнішній ринок / Попович О. С., Янушкевич С. В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 196–200. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI