Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

супутник, наносупутник, електроживлення, циклограма, сонячна батарея, акумуляторна батарея, максимізація, метод наближень, метод невизначених коефіцієнтів Лагранжа, спутник, наноспутник, электропитание, циклограмма, солнечная батарея, аккумуляторная батарея, максимизация, метод приближений, метод неопределенных коэффициентов Лагранжа, satellite, nanosatellite, power, sequence diagram, solar panel, battery, maximizing, an approximation method, Lagrange multipliers

Бібліографічний опис

Коваленко Є. Ю. Енергоефективне керування електроживленням систем наносупутників : дис. ... канд. техн. наук. : 05.09.03 – електротехнiчнi комплекси та системи / Євген Юрійович Коваленко. - Київ, 2016. - 161 с.

DOI