Розробка електролінійного приводу для технологічних застосувань в електромеханічних системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація на тему : «Розробка електролінійного приводу для технологічних застосувань в електромеханічних системах», складається з 5 розділів, загальним обсягом в 89 сторінок. Метою даної роботи було почати розробку механізму для перетворення обертального руху в лінійний, проаналізувати складності що виникли в процесі та зробити висновки відносно доцільності подальшого розвитку цієї роботи. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені наступні задачі: • Проаналізувати існуючі конструкції та варіанти механізмів. • Розробити кінематику механізму • Створити модель та розрахувати її, зняти характеристики • Розробити конструкцію механізму • Зробити висновки щодо механізму за результатами отриманих характеристик Перший розділ даної роботи розглядає приводи з їх характеристиками, та огляд схем, після чого вони порівнюються в таблицях. У другому розділі розроблюється кінематика механізму, знаходяться головні залежності механізму, такі як переміщення, швидкість, прискорення та крутний момент, потім іде аналіз отриманих характеристик з графіків. За темою магістерської дисертації була опублікована одна теза доповіді на міжнародній науково-технічній конференції «НОВІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСУРСО - ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ».

Опис

Ключові слова

гідравлічні лінійні приводи, механізм перетворення руху, пневматичні лінійні привод, електричні лінійні приводи, планетарно роликова передача, hydraulic linear drives, pneumatic linear drives, electric linear drives, planetary roller screw, motion transformation mechanism

Бібліографічний опис

Боцман, М. В. Розробка електролінійного приводу для технологічних застосувань в електромеханічних системах : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Боцман Максим Вячеславович. – Київ, 2024. – 96 с.

DOI