Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

біоенергетика, мікробний паливний елемент, екзоелектрогенез, біоплівка, стічні води, биоэнергетика, микробный топливный элемент, екзоелектрогенез, биопленка, сточные воды, bioenergy, microbial fuel cell, bioelecricity, exoelectrogens, biofilm, wastewater treatment

Бібліографічний опис

Самаруха І. А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів : дис. ... канд. техн. наук. : 03.00.20 – біотехнологія / Ірина Анатоліївна Самаруха. - Київ, 2016. - 28 с.

DOI