Система підвищення ефективності електролізу води

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

В даній роботі було розглянуто оновлену версію системи для видобутку газу ННО. Проведено ряд модифікацій та покращень, завдяки чому вдалось зменшити загальну вартість конструкції та спростити процес виготовлення. Було також виконано модельні дослідження та розрахунки для визначення робочих параметрів електролізеру та вхідних параметрів, що впливатимуть на його подальшу роботу. Було побудовано 3D моделі так креслення. Досліджено систему циркуляції електроліту з метою охолодження та проведений розрахунок для модуля вакуумування на ежекторній основі. Виконані технічні розрахунки вартості виготовлення деталі з проекту і був прописаний детальний розбір проекту з метою створення старт-апу.

Опис

Ключові слова

газ Брауна ННО, водень, ефективне отримання водню, система отримання водню, Brown's gas HHO, hydrogen, efficient hydrogen production, hydrogen production system

Бібліографічний опис

Левкович, Є. А. Система підвищення ефективності електролізу води : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Левкович Єгор Андрійович. – Київ, 2024. – 123 с.

DOI