Інструментальне оснащення для дробленя стружки на токарному верстаті з ЧПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Пояснювальна записка дипломного проекту бакалавра на тему «Інструментальне оснащення для дробленя стружки на токарному верстаті з ЧПК» складається з 84 аркушів формату А4, містить 24 ілюстрацій. При написанні роботи використано 11 літературних джерел та веб-ресурсів. Графічна частина роботи складається з 5 аркушів формату А1 та 1 аркуша формату А2: «Копус», «Планшайба», «Шпиндельний вузол.», «Револьверний супорт.», «Різцетримач », «Патентно-інформаційний пошук.». Мета роботи – Підвищення ефективності токарної обробки шляхом використання спеціальних різцетримачів для дроблення стружки.

Опис

Ключові слова

верстати з ЧПК, шпиндельний вузол, планшайба, пристрої для дроблення стружки, патентно-інформаційний пошук

Бібліографічний опис

Ткаченко, О. В. Інструментальне оснащення для дробленя стружки на токарному верстаті з ЧПК : дипломний проект ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Ткаченко Олексій Васильович. – Київ, 2023. – 83 с.

DOI