Аналіз вибору стратегічних видів економічної діяльності національної економіки для надання державної допомоги

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

державна допомога, види економічної діяльності, національна економіка, бюджет, видатки, state aid, economic activities, national economy, budget, expenditures, государственная помощь, виды экономической деятельности, национальная экономика, расходы

Бібліографічний опис

Мартинович Д. Є. Аналіз вибору стратегічних видів економічної діяльності національної економіки для надання державної допомоги / Мартинович Д. Є. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2016. – № 13. – С. 56–63. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI