Формування сонячних елементів на текстурованих підкладках монокристалічного кремнію, пасивованих діелектричними шарами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

МКХТ, пірамідальні структури, текстурування, нанодроти, SEM, травлення поверхні, морфологія поверхні, мікротекстурування, ФЕП, сонячний елемент, метод скінченних елементів, пасивація, final element method, passivation, MecEtch, Pyramid structures, texture, nanowires, surface handling, surface morphology, microteksturation, PEC, solar element

Бібліографічний опис

Димченко, О. І. Формування сонячних елементів на текстурованих підкладках монокристалічного кремнію, пасивованих діелектричними шарами : магістерська дис. : 153 Мікро- та наносистемна техніка / Оксана Ігорівна Димченко. – Київ, 2018. – 91 с.

DOI