Класифікація дифузних захворювань печінки за статистикою вищого порядку зображень сонографії

Ескіз недоступний

Дата

2019-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

дифузні захворювання печінки, класифікація, ультразвукова діагностика, текстурні статистики, метод головних компонент, Radiomics, багатошаровий перцептрон, рекурсивне усунення елементів, багатошаровий персептрон, градієнтний бустинг, логістична регресія, метод опорних векторів, випадкові дерева, Python, Matplotlib, diffuse liver diseases, classification, ultrasound diagnostics, textural statistics, method of the main components, Radiomics, multilayer perceptron, recursive removal of elements, multilayer perceptron, gradient boost, logistic regression, method of reference vectors, random trees

Бібліографічний опис

Качко, І. В. Класифікація дифузних захворювань печінки за статистикою вищого порядку зображень сонографії : дипломна робота ... бакалавра : 6.050101 Комп’ютерні науки / Качко Ілля Володимирович. – Київ, 2019. – 91 с.

DOI