Пристрій опріснення солоної води за принципом випаровування крапель у середовищі високотемпературних газів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дана магістерська дисертація містить 85 сторінок, 20 ілюстрацій, 22 таблиці, 27 посилань на використані джерела та графічну частину: - креслень. Мета: розробка концепту системи опріснення солоної води за принципом випаровування крапель у середовищі високотемпературних газів. Використані методи розробки та проектування: аналітичні, математичні розрахунки, проектування із використанням нарисної геометрії та CAD програм. Отримані результати: внаслідок виконаної роботи була розроблена концептуальна схема апарату. Був проведений аналіз процесів фізико-хімічної гідромеханіки, які відбуваються при випаровуванні сольового розчину води, що включає дослідження кавітаційного розпилення в тонкому шарі рідини, процесів тепломасообміну рідини із повітрям у стані падаючої краплини та стікаючої рідинної плівки. Зазначені способи інтенсифікації процесів випаровування рідини.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мазур, М. В. Пристрій опріснення солоної води за принципом випаровування крапель у середовищі високотемпературних газів : магістерська дис. : 131 Прикладна механіка / Мазур Марк Вадимович. – Київ, 2024. – 85 с.

DOI