Методи порівняльного аналізу ефективності операторів систем розподілу електричної енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

електрична енергія, система розподілу, оператор системи розподілу, стимулююче регулювання, бенчмаркінг, метод DEA, метод SFA, метод StoNED, метод еталонної мережі, Smart Grid

Бібліографічний опис

Замулко, А. І. Методи порівняльного аналізу ефективності операторів систем розподілу електричної енергії / А. І. Замулко, Ю. В. Чернецька // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал. – 2018. – № 3 (53). – С. 35–44. – Бібліогр.: 17 назв.