Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

інноваційні системи підприємств, управління інноваційними системами, теорія систем, теорії управління, теорія інновацій, enterprise innovation systems, management of enterprise innovation systems, General Theory of Systems, management theories, innovation theory, инновационные системы предприятий, управление инновационными системами, теория систем, теории управления, теория инноваций

Бібліографічний опис

Копішинська К. О. Теоретичне підгрунтя управління інноваційними системами підприємств / Копішинська К. О. // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2016. – № 13. – С. 472–478. – Бібліогр.: 16 назв.

DOI