Нові речовини. Частина 3. Нано- та біоматеріали і матеріали з унікальними властивостями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

матеріалознавство, біоматеріали, наноматеріали

Бібліографічний опис

Богорош, О. Т. Нові речовини. Частина 3. Нано- та біоматеріали і матеріали з унікальними властивостями [Електронний ресурс] : навчальний посібник до курсу лекцій / О. Т. Богорош, С. О. Воронов, В. Й. Котовський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові данні (1 файл: 12 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 405 с. – Назва з екрана.

DOI