Математичне моделювання та керування реактором отримання синтетичного палива за схемою Фішера-Тропша

Ескіз недоступний

Дата

2019-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

синтез Фішера-Тропша, моделювання, дослідження, кінетика, реактори, суспензійни реактор, керування, нафтохімічна промисловість, Fischer-Tropsh synthesis, modeling, research, kinetics, reactors, suspension reactor, control, petrochemical industry, синтез Фишера-Тропша, моделирование, исследования, кинетика, реакторы, суспензионный реактор, управление, нефтехимическая промышленность

Бібліографічний опис

Хібеба, Ю. Ю. Математичне моделювання та керування реактором отримання синтетичного палива за схемою Фішера-Тропша : магістерська дис. : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Хібеба Юрій Юрійович. – Київ, 2019. – 122 с.

DOI