Засоби забезпечення авторизації в сучасних веб-системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дипломну роботу розроблено на 87 аркушах, вона містить 36 рисунки та 45 бібліографічних найменувань за “Списком використаних джерел”. Також робота включає 2 додатки. Метою даної дипломної роботи є створення інструментальних засобів для безпечної та швидкої реєстрації в сучасних веб-системах з використанням технології Oauth 2.0. Об’єктом дослідження є комп’ютерні інформаційні системи, технології та протоколи забезпечення реєстрації в сучасних веб-системах. Предметом дослідження є протокол OAuth 2.0 та методи взаємодії з ним для створення інструментарію. Розроблений та протестований інструментарій дасть змогу користувачам швидко та безпечно зареєструватися у веб-застосунку.

Опис

Ключові слова

OAuth 2.0, API, access token, get/post-запити, get/post requests

Бібліографічний опис

Петренко, П. Р. Засоби забезпечення авторизації в сучасних веб-системах : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Петренко Пилип Романович. – Київ, 2023. – 112 с.

DOI