Біотехнологічне отримання водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним катодом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

фотобіоелектрохімічний паливний елемент, екзоелектрогени, біотехнологічне отримання водню, біоплівка, стічні води, photobioelectrochemical fuel cell, exoelectrogens, biotechnological hydrogen production, biofilm, waste water, фотобиоэлектрохимический топливный элемент, экзоэлектрогены, биотехнологическое получение водорода, биопленка сточные воды

Бібліографічний опис

Зубченко, Л. С. Біотехнологічне отримання водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним катодом : дис. … канд. техн. наук : 03.00.20 – біотехнологія / Зубченко Людмила Сергіївна. – Київ, 2019. – 204 с.

DOI