Методи моделювання складних систем і процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

метод групового урахування аргументів, системи, причинно-наслідковий аналіз, індуктивне моделювання

Бібліографічний опис

Методи моделювання складних систем і процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістр, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки» спеціальності 122 «Комп'ютерні технології в біології та медицині» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : Настенко Є. А., Павлов В. А., Носовець О. К., Корнієнко Г. А. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.57 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 144 с. – Назва з екрана.

DOI