Біотехнологія очищення стічних вод від біогенних сполук з використанням рослин Lemna minor

Ескіз недоступний

Дата

2019-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

стічні води, біологічне очищення, вищі водні рослини, lemna minor, біогенні сполуки, нітрати, фосфати, waste water, biological treatment, higher water plants, lemna minor, biogenic compounds, nitrates, phosphates

Бібліографічний опис

Жиленко, К. А. Біотехнологія очищення стічних вод від біогенних сполук з використанням рослин Lemna minor : магістерська дис. : 162 Біотехнології та біоінженерія / Жиленко Катерина Андріївна. – Київ, 2019. – 107 с.

DOI