Біоінформатика. Практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-12-10

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

біоінформатика, бази даних, вирівнювання, білки

Бібліографічний опис

Горобець, С. В. Біоінформатика. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 162 «Біотехнологія та біоінженерії» / С. В. Горобець, О. Ю. Горобець, І. В. Дем’яненко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,36 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 86 с. – Назва з екрана.

DOI