Видавництво спеціалізованої літератури з оцінюванням сприйняття анімованих персонажів дітьми з розладом аутистичного спектру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація присвячена проєктуванню видавництва спеціалізованої літератури з оцінюванням сприйняття анімованих персонажів дітьми з розладом аутистичного спектру. Під час виконання дисертації було розроблено класифікацію розладів аутистичного спектру, класифікацію електронних мультимедійних продуктів, а також класифікацію електронних мультимедійних продуктів відповідно до групи розладу аутистичного спектру. Визначено чинники, що впливають на сприйняття анімацій дітьми з розладом аутистичного спектру та на основі цього побудовано причинно-наслідкову діаграму. На основі патентного пошуку було визначено тенденції розвитку спеціалізованих електронних видань. Було проведено дослідження сприйняття анімованих персонажів дітьми з розладом аутистичного спектру. Проаналізувавши результати було надано рекомендації щодо розроблення електронних мультимедійних видань для дітей з розладом аутистичного спектру. Розроблено технологічний процес створення електронних видань для з вибором програмно-апаратного забезпечення. Розроблено блок-схему виробничого процесу та визначено технічні характеристики мультимедійних видань. Сформовано організаційну структуру виробництва та розроблено структурну схему комп’ютеризованої видавничої системи із необхідною кількістю робочих станцій. Побудовано план, ескізні моделі та 3D моделі видавництва. Розроблено старт-ап проєкт видавництва спеціалізованої літератури для дітей з розладом аутистичного спектру, де описано ідею проєкту, проведено технологічний аудит ідеї, розроблено ринкову стратегію проєкту та маркетингову програму.

Опис

Ключові слова

видавництво, електронні мультимедійні видання, розлад аутистичного спектру, технологічний процес, апаратне забезпечення, програмне забезпечення

Бібліографічний опис

Бондар, С. А. Видавництво спеціалізованої літератури з оцінюванням сприйняття анімованих персонажів дітьми з розладом аутистичного спектру : магістерська дис. : 186 Видавництво і поліграфія / Бондар Софія Андріївна. – Київ, 2021. – 110 с.

DOI