Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

mixed-ability classes, higher educational establishment, peer tutoring, differentiation principle, psychological barrier, self-esteem, неоднорідні групи, вищий навчальний заклад, психологічний бар'єр, комплекс неповноцінності, принцип диференціації, неоднородные группы, высшее учебное заведение, психологический барьер, комплекс неполноценности, принцип дифференциации

Бібліографічний опис

Hordiienko, N. M. Teaching EFL to mixed-ability classes: strategies, challenges, solutions / N. M. Hordiienko, L. V. Lomakina // Advanced education : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 3. – С. 39–43. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI